Boho

Regulamin

1.Informacje o firmie.

Sklep internetowy działający pod adresem www.boho.lu jest własnością:

Boho
ul.Krakusa 11,
30-535 Kraków,
NIP ,
REGON

Kontakt: karmena@boho.lu
Telefon: 792430143
Sklep stacjonarny: ul.krowoderska 22, Kraków
Boho


2. Informacje ogólne.

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep www.boho.lu

Prezentowane na stronie boho.lu towary są towarami znajdującymi się w ofercie handlowej firmy BOHO sp. z o.o.

Sklep boho.lu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.

Transakcja odbywa się przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym boho.lu i z zasady jest procesowana w języku polskim.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostarczonymi produktami.

Wszystkie ceny w sklepie boho.lu są cenami brutto (zawierają podatek VAT, cło i inne podatki), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu.

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

3.Zamówienia

Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym zarejestrowanym pod adresem domeny: www.boho.lu i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie www sklepu wypełniając formularz zamówienia.

Do realizacji zamówienia wymagane jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). Zamówienia można składać przez 24 h/dobę.

Klient składa zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej (bez konieczności logowania się).

Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez podania nr telefonu, adresu e-mail pod którym możemy dokonać potwierdzenie zamówienia.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt pod adresem hello@boho.lu lub telefonicznie pod numerem telefonu 514060712 ( naliczana jest opłata jak za standardowe połączenie telefoniczne, którą ponosi Klient za każdą rozpoczętą minutę połączenia według operatora sieci Klienta)

W myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) dane Klienta ( nazwisko, miasto u a także e-mail) nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim a zarejestrowani Klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie danych sklepu.

4. Ceny towarów i płatność

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep boho.lu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

Przelewy krajowe:

 1. płatność przez serwis Przelewy.24
 2. płatność na konto bankowe:
  Boho Sp. z o.o.
  ul. Krakusa 11
  30-535 Kraków
  27 1050 1445 1000 0090 3050 1291

Przelewy zagraniczne:

 1. płatność przez serwis PayPal
 2. płatność na konto bankowe:
  Boho s.c.
  ul.Krakusa 11
  30-535 Krakow
  IBAN: PL 27 1050 1445 1000 0090 3050 1291
  SWIFT/BIC: INGBPLPW

W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT należy przesłać dokładne dane niezbędne do poprawnego wystawienia faktury na adres: hello@boho.lu Na wszystkie towary oferowane w sklepie www.boho.lu udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.

5. Koszty i termin dostawy

Czas wysłania paczki z naszego głównego magazynu to maksymalnie 14 dni roboczych liczonych od otrzymania płatności za zamówienie.

Wysyłka paczek krajowych odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS i od momentu wysłania towaru z magazynu do momentu otrzymania paczki, jest to zazwyczaj okres 24 godzin. Firma kurierska nie dostarcza paczek w soboty, niedziele oraz święta.

Dostawa zagraniczna realizowana jest wyłącznie przy pomocy usług oferowanych przez Pocztę Polską (list polecony priorytet bądź paczka priorytetowa). Przewidywany czas dostawy na terenie Europy to do 3 dni roboczych.

Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy:

 1. Paczki krajowe wysyłane kurierem firmy UPS -15zł
 2. Paczki krajowe wysyłane Pocztą Polską – 11 zł
 3. Paczki zagraniczne wysylane Poczta Polską – 25zł

Dokładamy starań, aby paczka była bardzo solidnie zapakowana i dostarczona do Klienta w jak najkrótszym czasie.

6. Zwroty towaru i reklamacje

Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.

W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz paragonem, listem poleconym na adres: Boho, ul. Wesele 47/4, Krakow 30-127, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar do sklepu wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na adres Boho, ul. Wesele 47/4, Kraków 30-127 z dopiskiem: „Zwrot”. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przez sklep towaru.

Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz koszty dostawy towarów do Klienta.

Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym na adres: Boho, ul. Wesele 47/4, Kraków 30-127 „z dopiskiem: „Wymiana”. Szczegóły wymiany powinny być uzgodnione w korespondencji mailowej pod adresem: hello@boho.lu

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Pozostałe

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez: BOHO Małgorzata Bochenek ul. Wesele 47/4, 30-127 Kraków zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.) oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży towaru w sklepie znajdującym się pod adresem domeny: www.boho.lu

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać podmioty gospodarcze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla adresu zamieszkania Klienta sklepu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze pozasądowej w trybie polubownym.